Přihlášení je možné pomocí jednoho z účtů, které Vám byly přiděleny.

K přihlášení využijte Vašeho jmenného doménového účtu, který Vám slouží pro přihlášení do firemního počítače DOMENA\uživatelské_jmeno).

Dále se můžete přihlásit přístupovými údaji do Personálního portálu STKR (Přihlášení do SAPu).

Jestliže se nemůže přihlásit ani jedním způsobem, kontaktujte administrátora na e-mailové adrese: stkr@spravazeleznic.cz.

Do e-mailu nezapomeňte uvést Vaše osobní číslo.